Maraqli StatuslarMənalı SözlərMənalı Statuslar

İngilisce statuslar

İngilisce statuslar Azərbaycanca tərcümələri ilə bərabər aşağıda qeyd ediləcəkdir. Burada hər mövzuya uyğun olan ingiliscə statusları oxuya bilər və ya paylaşa bilərsiniz.

Gravitation is not responsible for people falling in love.

Eşqə düşən insanlara görə cazibə qüvvəsi heç bir məsuliyyət daşımır.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

Həyat velosiped sürməyə bənzəyir. Balansını saxlamaq üçün sürməyə davam etməlisən.

Any fool can know. The point is to understand.

Hər axmaq bilir ki, əsas məsələ başa düşməkdir.

A clever person solves a problem. A wise person avoids it.

Ağıllı insan problemi həll edir. Müdrik insansa ondan qaçır.

If you can make a woman laugh, you can make her do anything.

Bir qadını güldürə bilirsənsə ona hər şey etdirə bilərsən.

Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.

Dünən ağıllı idim, dünyanı dəyişmək istəyirdim. Bu günsə müdrikəm, özümü dəyişirəm.

Raise your words, not voice. It is rain that grows flowers, not thunder.

Səsini yox, sözlərini qaldır. Gülləri böyüdən ildırım deyil, yağışdır.

Life is really simple, but we insist on making it complicated.

Həyat doğrudan da sadədir, lakin biz onu mürəkkəbləşdirməkdə təkid edirik.

To live is the rarest thing in the world. Most people just exist.

Yaşamaq bu dünyada nadir olan bir şeydir. Çox insan sadəcə mövcuddur.

İngilisce statuslar, ingilisce sozler
İngilisce statuslar

İngilis dilində çox maraqlı sözlər statuslar

İngilis dili öyrənmək istəyənlər və bu dildə maraqlı sözlər axtaranlar üçün bütün məlumatları bir səhifəyə topladıq. Tərcümələri ilə birlikdə ən maraqlı statuslar burada.

Woman are made to be loved, not understood.

Qadınlar sevilmək üçün yaradılıblar başa düşülmək üçün yox.

Every child is an artist.  The problem is how to remain an artist once he grows up.

Hər bir uşaq bir sənətçidir. Məsələ böyüyəndə də sənətçi qalmalarıdır.

I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions.

İçində olduğum vəziyyətlərin yox, qərarlarımın məhsuluyam.

Listen to many, speak to a few.
Çoxuna qulaq as, azına danış.

If you press me to say why I loved him, I can say no more than because he was he, and I was I.

Onu niyə sevdiyimin səbəbini soruşsan, yalnızca mənim mən olduğum üçün, onu o olduğu üçün, sevdiyimi söyləyə bilərəm.

Rus dilinde statuslar üçün isə bu səhifəyə keçid edə bilərsiniz.

Everything has beauty, but not everyone sees it.

Hər şeydə bir gözəllik vardır, ancaq hər kəs bunu görməz.

A heart that loves is always young.

Sevən bir ürək hər zamana cavandır.

Everything you can imagine is real.

Xəyal edə bildiyini hər şey gerçəkdir.

Don’t waste your time with explanations: people only hear what they want to hear.

İzahatlara vaxt sərf etməyin. İnsanlar ancaq eşitmək istədiklərini dinləyir.

Always tell the truth. That way, you don’t have to remember what you said.

Hər zaman doğrunu söylə, onda nə dediyini zatırlamaq məcburiyyətində qalmazsan.

İngilisce statuslar, ingilis dilinde statuslar
İngilisce statuslar, ingilis dilinde statuslar

Silence is the most powerful scream.

Sükut ən güclü(böyük) fəryaddır.

He who opens a school door, closes a prison.

Kim bir məktəb açarsa, bir həbsxana bağlamış olar.

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.

Hər kəs dünyanı dəyişməyi düşünür, ancaq heç kəs özünü dəyişməyi düşünmür.

You must be the change you wish to see in the world.

Dünyada görmək istədiyin dəyişikliyin bir parçası ol.

Wealth is the slave of wise man, the master of a fool.

Sərvət müdrik insanların köləsi, axmaq insanların isə ağasıdır.

Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people.

Böyük beyinlər fikirləri, orta beyinlər hadisələri, kiçik beyinlər insanları müzakirə edər.

Gravitation is not responsible for people falling in love.

Eşqə düşən insanlara görə cazibə qüvvəsi heç bir məsuliyyət daşımır.

A clever person solves a problem. A wise person avoids it.

Ağıllı insan problemi həll edir. Müdrik insansa ondan qaçır.

If you’re gonna be two-faced at least make one of them pretty.

İkiüzlü olmaq istəyirsənsə, çalış heç olmasa biri gözəl olsun.

A wise girl kisses but doesn’t love, listens but doesn’t believe, and leaves before she is left.

Ağıllı qadın öpər amma sevməz, eşidər, inanmaz və tərk edilməmişdən əvvəl tərk edər.

If you want to shine like the sun, first burn like the sun.

Əgər Günəş kimi parlamaq istəyirsənsə, əvvəlcə günəş kimi yanmalısan.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow 

Keçmişdən öyrən, bu gün üçün yaşa, gələcək üçün ümid et.

You can bear misfortune because it comes outside and it is casual, whereas the thing that hurts us is to feel sorry for the mistakes we made 

Şanssızlığa dözə bilərsiniz, çünki xaricdən gəlir və təsaüdfidir, ancaq bizi incidən şey etdiyimiz səhvlər üçün üzülməkdir.

Everbody has three chars; the one is come out, the one is owned, the one is thought to have 

Hər kəsin üç xarakteri var; ortaya çıxardığı, sahib olduğu və sahib olduğunu düşündüyü.

Do you wonder what the diffence between ignorance and genius is? A Genius has limits but an ignorant doesn’t have any.

Cəhalət ilə dahilik arasındakı fərqin nə olduğunu bilmək istəyirsən? Dahilinin limitləri var, ancaq cəhalətin heç bir limiti yoxdur.

The greatest pleasure in life is doing what other people say you cannot do 

Həyatda ən böyük ləzzət, başqalarının edə bilmədiyiniz şeyləri etməkdir.

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself 

Hər kəs dünyanı dəyişməyi düşünür, amma heç kim özünü dəyişdirməyi düşünmür.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving 

Həyat velosiped sürmək kimidir. Tarazlığı qorumaq üçün hərəkət etməlisən.

3.3/5 - (11 votes)

Back to top button