Maraqli Statuslar

İngilis dilinde statuslar

İngilis dilinde statuslar çox yerdə rastımıza çıxır. Bu istənilən dostumuzun, qohumumuzun sosial şəbəkəsində, Whatsappında, Teleqramında və digər tətbiqlərində ola bilər. Siz də öz şəxsi hesabınızda ingilis dilinde statuslar paylaşmaq istəyirsinizsə, o zaman saytımızdan seçə bilərsiniz. Ən yeni və olduqca gözəl fikirləri tərcümələri ilə birgə təqdim edirik.

Love is the beauty of the soul.

– Sevgi ruhun gözəlliyidir.

Those who don’t know history are destined to repeat it.
– Tarixini bilməyənlər, onu təkrar yaşamağa məhkumdurlar.

İt’s hard to beat person who never give up.
– Heç vaxt imtina etməyən insana qalib gəlmək çətindir.

Either write something worth reading or do something worth writing.
– Ya oxumağa dəyər bir şeylər yazın, ya da yazılmağa dəyər bir həyat yaşayın.

You can cut all the flowers, but you cannot keep spring from coming.
– Bütün çiçəkləri qopara bilərsiniz, ancaq baharın gəlişini əngəlləyə bilmərsiniz.

He is happiest, be he king or peasant who finds peace in his home.
– İstər kral olun, istər kəndli – ən xoşbəxt insan evində səadət tapan insandır.

Men never remember, but women never forget.
– Kişilər xatırlamaz, amma qadınlar əsla unutmaz.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.
Həyat velosiped sürmək kimidir. Tarazlığı qoruduğun müddətcə, yıxılmarsan.

Silence is the language of god,all else is poor translation.
Susqunluq tanrının dilidir, geriyə qalanlar isə zəif tərcümə.

Don’t grieve. Anything you lose comes round in another form.
Kədərlənmə, itirdiyin hər nədisə başqa şəkildə sənə gələcək.

What you seek is seeking you.
Axtarışında olduğun şey də səni axtarır.

You just can’t live in that negative way, make way for the positive day.
Belə neqativ yaşaya bilməzsən, pozitiv günlərə yol aç.

Love the life you live. Live the life you love.
Yaşadığın həyatı sev. Sevdiyin həyatı yaşa.

“A smooth sea never made a skilled sailor.”

“Dalğasız dəniz heç vaxt bacarıqlı dənizçi yetişdirə bilməz.”

“Do it today, or regret it tomorrow.”

“Bu gün et, ya da sabah peşman ol.”

“If you fell down yesterday, stand up today.”

“Dünən yıxıldınsa, bu gün qalx.”

“A friend walks in when everyone else walks out.”

“Hər kəs gedəndə içəri girən adam əsl dostdur.”

“Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still.”

“Yavaş getməkdən qorxma, yerində saymaqdan qorx.”

“Everything has beauty, but not everyone sees it.”

“Hər şeydə gözəllik var, amma hamı onu görə bilməz.”

Live together, die alone.

Birlikdə yaşa, yalnız öl.

Don’t try to be different. Just be good. To be good is different enough.

Fərqli olmağa çalışma. Sadəcə yaxşı ol. Yaxşı olmaq lazimincə fərqlilikdir.

Sometimes you have to travel a long way to find what is near.

Bəzən yaxın olanı tapmaq üçün uzun bir səyahət etməli olursan.

İngilis dilinde statuslar

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.

Həyat insanın cəsarəti ilə mütənasib olaraq daralır və ya genişlənir.

If opportunity doesn’t knock, buiId a door.

Vasitələr döyməyə imkan vermirsə, bir qapı düzəldin.

You can do anything, but not everything.

Hər hansı şeyi edə bilərsən, amma hər şeyi edə bilməzsən.

Before you judge me, Make sure that you’re perfect.

Məni mühakimə etməzdən əvvəl mükəmməl olduğuna əmin olun.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.

Keçmişdən öyrən, bu gün üçün yaşa, gələcək üçün ümid et.

Eventually, everything goes away.

Sonda hər şey yox olur.

I know I haven’t changed but I’m not the same.

Dəyişmədiyimi bilirəm, amma əvvəlki kimi deyiləm. volume_upcontent_copyshare

People who touch your heart are always with you.

Qəlbinizə toxunan insanlar həmişə sizinlədir. volume_upcontent_copyshare

2.7/5 - (3 votes)

Back to top button