Dini statuslar

Dini Söz və dualar ✅

Dini söz və kəlamlar sizin üçün digər mənbələrdən toplanaraq paylaşılmışdır. Burada dini sözlər və nəsihətlər sizin üçün çox faydalı olacağını və digərləri ilə bu məsləhətləri paylaşıb xeyir işlər görəcəyinizə əminik.

Kim Allahdan qorxarsa, Allah ona çıxış yolu göstərər.

Ey nəfsim! Səni sən edən mənəm, məni də mən edən sənsən. Ya yola gəl bərabər gedək, ya da yoldan çəkil, mən Haqqa gedim!

Eyni dildə danışanlar yox, eyni duyğuları paylaşanlar anlaşa bilərlər.

Həzrəti Məhəmməd ümmətinin mənə ən yaxın olanları mənə ən çox salavat gətirənlərdir.

Uca Allah Qurana uyan millətləri yüksəldir. Uymayanları alçaldır. (Hz. Ömər)

Minnət ağır yükdür, heç kim daşımaq istəməz. (Diderot)

Allah qarşınıza Allah qorxusu olanları çıxarsın, gerisi təfərrüatdır.

İki şeyi əsla unutma: Allahı və ölümü. İki şeyi unut: etdiyin yaxşılığı və gördüyün pisliyi.

Lüzumsuz şeylərin arxasınca düşən lüzumlu şeyləri qaçırır.

Ey Allah, sənsən qəlbimizə haqq yolunu göstərən. İnayətini kar, hidayətini yar elə bizə.

Bir şam digərini yandırmaqla işığını itirməz. 

(Hz. Mövlana)

Əsl zəngin bilgisi çox olan insandır.

(Hz. Əli)

Bu din Allahındır, gedəcək. Məhəmməd ölsə də o davam edəcək. Bütün dinlərə qalib gələcək.

(Mahmut Ustaosmanoğlu)

Keçmişim üçün əstağfurullah, bu günüm üçün əlhəmdülillah, sabahım üçün inşallah.

Hz.Məhəmməd (s.ə.s.):”Ey Əli! Mömin 3 vaxt xoşhal olur.
1.Din qardaşı ilə görüşəndə.
2.İftar vaxtı.
3.Gecə namazı qılanda.

Kim Rəbbin hüzuruna günahkar kimi gələrsə,onu Cəhənnəm əzabı gözləyir.O orada nə ölər,nə də yaşayar.
(Cəhənnəm əhli nə ölü kimi ölü, nə diri kimi diridir.Əbədi əzablara düçar olub bir gün görməzlər.Taha-74)

Dünyada nə varsa qiymətlidir,lakin dünyada ən qiymətli şey möminə qadındır.

Hz.Məhəmməd(s.ə.s.)
dini sözlər və dualar
dini sozler

Allah buyurur:
Kaş bəndəm biləydi ki,
Məndən üz çevirib gedəndə, onun arxasınca necə həsrətlə baxıram…  

Başqalarının qüsurlarından bəhs etmək istədiyin vaxt, öz qüsurlarını xatırla. O zaman başqalarının qüsurlarından danışmağa haqqın olmadığını xatırlayarsan. 

Hz. Məhəmməd

Qəzəbdən çəkin ki, onun başlanğıcı dəlilik, sonu isə peşmançılıqdır. 

Hz. Əli

Ey insan! Öləcəyin günü bilmirsən; heç olmazsa ölümlü olduğunu bil!

Hz. Mövlana

Alim elmi az da olsa, elmi ilə əməl edəndir

Hz. Məhəmməd

Ya Rəbbim! Gül kimi görünüb, tikan kimi batandan, dost kimi görünüb, ilan kimi sancandan sənə sığınıram.

dini söz və dualar
4.5/5 - (4 votes)

Back to top button