Diger

Mostbet dən mərc xəttinin formalaşdırılması

Mərc xətti bukmeker kontorunun oyunçulardan mərcləri qəbul etdiyi əmsallardır. Əmsal, müxtəlif komponentlərin birləşməsini nəzərə alaraq, bukmekerin fikrincə, müəyyən bir hadisənin baş verməsi ehtimalıdır: şansları öz qiymətləndirməsi, bu hadisələrə qoyulan pul məbləği, mərc zamanı düzəliş, müxtəlif amillərdən asılı olaraq oynayır.

Xəttin keyfiyyəti birbaşa əmsallardan asılıdır.

Güclü və zəif xəttlər arasındakı fərqlər

Bir xəttin keyfiyyətini Mostbet də necə ölçmək olar? Müqayisə üçün obyektiv meyarlar varmı? Sadələşdirilmiş nümunə üçün adi bir sikkə götürək. Onu atarkən, 50% hallarda tərəflərdən birinə düşəcək. Bu riyaziyyatdır, nümunədir, bunu aksioma kimi qəbul etmək lazımdır.

Bu nəticəyə əsasən, sikkənin düşməsi üçün ideal əmsal 2-2 (1/50% – 1/50%) kimi görünməlidir. Amma bukmeker kontorları, o cümlədən də Mostbet Azerbaycan, əlbəttə ki, belə kotirovkalar qoymayacaq. Çünki o, pul qazanmaq üçün açılmışdır. Buna görə də, eyni dərəcədə ehtimal olunan hadisələrin hər iki ucunda, bukmeker kontoruna görə, bir marja qoyulur və onu nəzərə alan xətt, ən yaxşı halda, 1,95 – 1,95 kimi görünəcəkdir. Yəni, uzunmüddətli perspektivdə belə ehtimallarla qəbul edən tərəf həmişə qazancda olacaq, oyunçu isə ondan məhrum olacaq.

Ancaq Mostbet də bu ideal bir xəttdir. Amma idman hadisəsi unikaldır və bu və ya digər nəticənin baş verməsini dəqiq hesablamaq mümkün deyil. Oyunların gedişinə çoxlu amillər təsir edir. Bununla belə, yarışın nəticəsini Mostbet də təxminən dəqiq qiymətləndirmək olar.

Zəif xətt. Hadisənin ehtimallarını Mostbet Azerbaycan  əyri şəkildə, əgər belə demək olarsa, əks etdirir. Şərti “Betsity” Danimarka basketbolunda bir xətt ilə çıxdı, hər iki istiqamətdə 1.85-də iddia edilən bərabər (onun fikrincə) rəqibləri verdi. Amma beşikdən Skandinaviya idmanını izləyən adam baxıb deyəcək: “Meydan sahibləri çətin səfər seriyasından sonra evə qayıtdı, dünən əsas mərkəz oyunçu zədələndi, rəhbərlik məşqçidən narazıdı. Buna görədə qonaqlar üçün əmsal Mostbet də 1,6-dan çox olmamalıdır”.

Başqa sözlə, bu halda oyunçu bukmeker kontorundan daha dəqiq və daha çox istifadə edən meyarlara, şansları qiymətləndirmək üçün bir modelə malikdir. Belə şeylər Mostbet də nadir haldır, və belə bir xətti keçmək çətin deyil. Amma kontor uzun müddət yüksək ixtisaslaşdırılmış biliyə görə pul ödəməyəcək: hesab sadəcə “kəsiləcək”.

Güclü xətt. Burada ehtimallar real nəticələrə mümkün qədər yaxındır. Burada “qanuni” 1.85 əvəzinə 2-ni demək olar ki, heç vaxt görməyəcəksiniz. Mərclərdə kiçik bir üstünlük əldə etmək olduqca çətindir. Çünki bu ehtimal əmsallarını böyük pullarla fikirlərini dəstəkləyən oyunçuların özləri formalaşdırır və Mostbet  də xəttin “düzgün” vektorunu verir.

Daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, bura baxa bilərsiz, https://www.gpwa.org/.

5/5 - (1 vote)

Back to top button